Impressum

 IMPRESSUM:

 
Zaprešić, Augusta Šenoa 66
Za nakladnika: Višnja Goljački
 
Račun kod Zagrebačke banke d.d.
Poslovnica Zaprešić
Broj žiro – računa:
2360000 – 1101200838
 
Redakcija:
Augusta Šenoe 66, Zaprešić
Tel.: 33 53 814
Mob.: 091 / 56 777 07
Fax.: 33 52 490
 
Glavna urednica:
Višnja Goljački
 
Uredništvo:
Sven Knajter
Jelena Hribar
 
Marketing:
Tel.: 33 53 814
Mob.: 091 567 77 07
Fax: 33 52 490
 
Lektor:
Kornelia Peuc
 
Izrada reklama:
Adriana Medvid
 
Tisak:
 Grafika Markulin
 
MATERIJALI SE NE VRAĆAJU!

 

Obavijesti i najave

Simetriks
Zaprešić online
Klub Zaprešićana
Grad Zaprešić
Akademij-art