Proslov

višnja goljački

Dragi sugrađani,

Posve izvjesno je da su pred nama blagdani, i da htjeli-ne htjeli, bude u nama nadu da će biti bolje.

Bit će bolje, dakako, ako svatko od nas doprinese svojim promišljanjem, trezvenošću, samodisciplinom, milosrđem prema subraći ljudima.

Eto, i papa je izvanredno, deset godina ranije, otvorio Sveta vrata milosrđa u Vatikanu, jer potreba je velika. Posljednja takva godina – Sveta godina bila je 2000-te i (ne)slučajno sam se tada zatekla u Rimu, ne sluteći ni najmanje, kako će stvari u svijetu krenuti jednim sunovratom u podjele i bezumnost, u površnost koja je na nivou automatizma – živimo po inerciji kao da je život pranje zubi – a davno je genijalni Albert Einstein rekao da ponavljanje istog postupka ne može dati drugačiji rezultat.

Tako i naše guranje glave u pijesak pred činjenicama neće promijeniti ishod. Pogledajte samo u 21. stoljeću hit artikl – bodljikava žica! Ima ona stara: kako siješ, tako ćeš i žeti, kako stereš, tako ćeš i leći. Rekla bih samo, sa svog temeljnog aspekta gledanja na stvari: kulturom se treba boriti protiv nerazumijevanja, siromaštva i rata. Nekadašnje velike svjetske sile ponosile su se velikim i bogatim bibliotekama i ugrađivale ih u temelje civilizacije kakvu poznajemo. Naravno, neke velike civilizacije su palile knjige, iz razloga protivnog mojem očištu da nas kultura drži svjesnima i moralnima – barem nam daje temelje, a mi se dalje moramo sami za sebe propitivati.

Naravno, lakše je gutati medijsko-političku papazjaniju i istovremeno pljuvati velike sile. Ali mi po svojim malim silama isto tako ne vidimo uzročno-posljedične veze i mislimo da ćemo samo uvući glavu dok grmljavina prođe, a naša bijeda lakša nam je jer je poznata. Ne, ne! Te famozne reforme koje tako prijeteći zvuče, moramo mi iznijeti na svojim leđima, i tek tada će se zaustaviti galopirajući deficitarni financijski sunovrat – koji se ponajprije očituje u nižem nivou zdravstvene i socijalne zaštite, a onda svega drugog.

No ne bih sad u politiku, već samo želim skrenuti pažnju da je poezija ekstrakt mudrosti – jer u onom Cesarićevom slapu sadržana je sva mudrost svijeta! Ta naša mala kap nukleus je koji tvori svijet!

Zato dragi moji, nazočite kulturnim događanjima, upisujte svoju djecu na razne umjetničke i sportske tečajeve i činite sve ono što biste željeli da drugi čine za vas. Ovo je doba kada se bira osoba godine, i ja imam svojeg favorita – to je Mark Zuckerberg, koji je shvatio da mu uzalud sve blago ovoga svijeta, ako bude njegovo dijete živjelo u nepravednom, pokvarenom i zagađenom okruženju.

Sjećam se tog dana u Vatikanu 2000-te godine – nebo je bilo prelijepe, bistre plave boje! Prošlo je svega 15 godina, a ljudi nose maske na licima ne bi li se zaštitili od trovanja. To je samo simboličan primjer.

Imamo sposobnosti da mijenjamo ljudski genom, da se bavimo kvantnom fizikom, da smo informacijski povezaniji no ikad – a glad, rat, mržnja, pohlepa haraju svijetom! 

Pa u čemu je kvaka?

Zastanimo, osluhnimo - kad smo zadnji put poslušali pjev ptica, kad smo se ispričali za svoja nedjela?

Svatko za sebe mora naći mjeru, a onda i svi zajedno. Da, za-jedno!

 

Sretni i blagoslovljeni blagdani Vam bili!

                                    Vaši Špiglići!


 

 

 

Obavijesti i najave

Simetriks
Zaprešić online
Klub Zaprešićana
Grad Zaprešić
Akademij-art